028 386 22222

Từ 8:00 đến 20:00 (cả tuần)

Social network facebook google+ twitter pinterest

Chuyên mục u xơ tuyến tiền liệt


Các triệu chứng u xơ tuyến tiền liệt cần cảnh giác

Các triệu chứng u xơ tuyến tiền liệt cần cảnh giác

Có thể nhận biết các triệu chứng u xơ tuyến tiền liệt ở tình trạng tiểu khó, tiểu […]